Informacje

26.9.2011

Spółka OKD będzie o swym zamiarze przeprowadzenia badań Kopalni „Frensztat“ informować społeczeństwo nie tylko za pośrednictwem mediów, ale także przy wykorzystaniu innych instrumentów.

Możesz napisać pytanie: info@dulfrenstat.cz.

Powrót

 

Zdjęcia

Kopalnia OKD Frenštát- Ilustracja

01

02

03

+ Zdjęcia

04

05