FAQ

Jeśli masz pytanie, na które nie znalazłeś odpowiedzi, prosimy o kontakt

Do czego służy wyrobisko badawcze?

Badania służą do uzupełnienia i aktualizacji danych o złożu. W chwili obecnej posiadamy tylko dane, które wynikają z odwiertów badawczych zrelizowanych przed dziesiątkami lat.

Badania powinny przynieść szczegółowe wyniki, dotyczące budowy geologicznej, właściwości pokładów, gazonośności itd., które powinny służyć do dalszych procesów decydenckich o przyszłości złoża.

Na jakiej głębokości będą realizowane badania? Jak długa będzie sztolnia?

Badania będą się odbywały na głębokości około 900 metrów, wyrobisko górnicze powinno mieć długość mniej więcej jednego kilometra.

Jakie będą skutki badań na powierzchni, jak wpłyną na przykład na stan dróg lub domów?

Badania nie będą miały żadnego wpływu na powierzchnię, ludzie żyjący w okolicy niczego nie odczują.

Co będzie się działo z kamieniem lub węglem wydobytym podczas badań?

Tak zwaną skałę płonną będziemy odwozili na hałdę Kopalni „Pasków“ po komunikacji Solarka II, prowadzącą przez gminy Kunczice, Czeladna i Frydek-Mistek. Wykorzystywana będzie obwodnica Frensztatu, stąd transport nie będzie miał żadnego wpływu na komunikację w mieście.

W porównaniu ze zwykłym ruchem drogowym nie dojdzie na miejscowych drogach do skokowego podwyższenia jego natężenia, ponieważ zakłada się frekwencję maksymalnie 5 samochodów ciężarowych z przyczepą w ciągu dnia.

O jakie dokładnie zezwolenia OKD wnioskowała w ostatnich latach w związku z Kopalnią „Frensztat”?

Chodziło o zezwolenie na działalność górniczą na prowadzenie rozpoznawczego wyrobiska górniczego w pokładzie nr 36 z poziomu 442 m. Proces przebiegał od 2001 roku. Zezwolenie nie zostało wydane z powodu uchybień procesowych i koniecznych uzupełnień.

Co będzie ze starymi odwiertami, z których uwalnia się metan?

Te odwierty były realizowane przed prywatyzacją spółki akcyjnej OKD. Decyzję obwodowego urzędu górniczego o tym, żeby o odwierty troszczyła się spółka OKD, wycofał organ nadrzędny jako niesłuszną. Odwierty bowiem nie są własnością OKD, lecz państwa, które powinno się o nie zatroszczyć. Likwidację odwiertów wykonywała inna firma, niż OKD. Następcą prawnym tej firmy jest państwo. Tudzież również ewentualną odpowiedzialność za niewłaściwie wykonaną likwidację odwiertów ponosi państwo. Spółka OKD nie ma z tym nic wspólnego.

Dalsze procedury pozostają obecnie w kompetencji właściwych organów administracyjnych. Zgodnie z naszymi informacjami, specjalistyczna firma wykonuje bieżące pomiary i kontrolę stopnia uwalniania się metanu, żeby zapobiec jakiemukolwiek zagrożeniu mieszkańców.

Dlaczego OKD chce stwierdzać stan zasobów węgla i gazu pod Frensztatem?

Nasze wiadomości na temat jakości i ilości węgla pod Frensztatem wynikają tylko z dawno już wykonanych odwiertów badawczych i obliczeń geologicznych. W tej chwili nie wiemy jednak dokładnie, jakie warunki geologiczne panują na miejscu i jeśli w ogóle można te zasoby wyeksploatować, ewentualnie jak. Podobnie ma się sprawa również z gazem.

Żebyśmy mogli w sposób odpowiedzialny rozmawiać o dalszej przyszłości kopalni, potrzebujemy znać obiektywne dane. Nieodzownym warunkiem rzetelnej troski o złoże, jest jego poznanie. Jest to zatem nie tylko nasze prawo, ale przede wszystkim potrzeba wynikająca z realizacji naszego obowiązku jak najlepszego zatroszczenia się o złoże, który nakłada na nas ustawa górnicza.

Czy oznacza to, że OKD dopuszcza możliwość, że mogłoby prowadzić we Frensztacie wydobycie?

Aktualnie nie planujemy wydobycia. O ewentualnej eksplotacji możemy w sposób kwalifikowany dyskutować dopiero po bardziej dokładnym zbadaniu wielkości zasobów gazu i węgla, ich struktury i warunków geologicznych, to znaczy po dokonaniu oceny wyników wyrobiska rozpoznawczego.
Do tego czasu jesteśmy zobowiązani utrzymywać złoże w zakonserwowanym stanie i żadną przedwczesną decyzją nie możemy mu zagrozić. Chodzi o rejon, w którym znajduje się ostatnie większe złoże węgla kamiennego w RC.

 

Zdjęcia

Kopalnia OKD Frenštát- Ilustracja

01

02

03

+ Zdjęcia

04

05