Podstawowe informacje na temat Kopalni Frensztat

W okolicy Frensztatu pod Radgoszczem leży jedno z najważniejszych złóż węgla kamiennego, które odkryto podczas badań geologicznych w czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Spółka OKD zarządza zgodnie z ustawą górniczą wyznaczonym obszarem górniczym złoża Frensztat. Kopalnię "Frensztat" utrzymuje w tzw. trybie konserwacyjnym, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony wybudowanych obiektów górniczych i złoża.

Dane techniczne

Ostrawsko-karwińskie zagłębie węglowe

Mapa schematyczna czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 1 – gminy, 2 – granica państwowa, 3 – naturalne granice zagłębia, 4 – główne struktury tektoniczne (Sivek et al., 2003).

Ostrawsko-karwińskie zagłębie węglowe jest częścią górnośląskiej niecki węglowej, której większa część jest położona na terytorium sąsiedniej Polski. Jej obszar wynosi mniej więcej 7000 km2, z czego na Republikę Czeską przypada tylko około 1500 km2. Chodzi o terytorium w okolicy miast Ostrawy, Karwiny, Czeskiego Cieszyna, Frensztatu pod Radgoszczem i innych, gdzie znajdują się warstwy węglonośne górnego karbonu.

Z całego tego obszaru udostępniono dla górnictwa tylko mniejszą część (mniej więcej 1/3), i to tam, gdzie warstwy węglonośne znajdują się na głębokościach umożliwiających eksploatację.

Teren ostrawsko-karwińskiego zagłębia węglowego można dalej podzielić na rejony:

  • ostrawsko-karwiński
  • podbeskidzki

Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie to główny obszar eksploatacji węgla kamiennego w Republice Czeskiej. Znajduje się tutaj około 90 localhost wszelkich czeskich zasobów tego surowca.

Pod względem czasu powstania rozróżniamy:

  • Warstwy ostrawskie
    • powstały w drodze sedymentacji na rozległej płaszczyźnie nadmorskiej, o czym świadczą sedymenty zawierające morską faunę
  • Warstwy karwińskie
    • kształtowały się po definitywnym przesunięciu się morza w kierunku na północ, ich skład jest wyłącznie pochodzenia kontynentalnego; dziś warstwy te zalegają na głębokości nawet 1300 metrów

Pokłady węglowe

W rejonie Frensztatu dotychczasowe badania odkryły pięć pokładów nadających się do eksploatacji. Grubość pokładów węgla waha się w szerokim przedziale. W warstwach ostrawskich podaje się średnią grubość pokładów 73 cm, w warstwach karwińskich 180 cm.

Pole górnicze

Wyznaczony obszar górniczy ma powierzchnię ponad 63 km2, co przedstawia mniej więcej 4 localhost czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Obszar górniczy ma kształt nieregularnego dziesięciokąta i składa się z dwu pól górniczych:

  • Frensztat-Zachód o powierzchni niespełna 34 km2
  • Frensztat-Wschód o powierzchni ponad 29 km2

Obszar górniczy wchodzi na terytorium 11 gmin: Frensztat pod Radgoszczem, Trojanowice, Kunczice pod Ondrzejnikiem, Czeladna, Kozlowice, Pstrużi, Rożnov pod Radgoszczem, Ticha, Borowice, Werzowice i Lhotka.

Razem ze sąsiednim obszarem badawczym Czeladna-Krasna chodzi o jedyne duże złoże węgla z nadającymi się do eksploatacji pokładami poza regionem karwińskim.

Zasoby węgla

Badania w południowej części Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego, w skład której wchodzi także Kopalnia „Frensztat“, rozpoczęły się na krótko po ukończeniu II wojny światowej w ramach odnowy przemysłu w kraju i były kontynuowane z przerwami przez kilkadziesiąt lat. Wyniki ówczesnych badań geologicznych na obszarze górniczym „Frensztat“ wykazały, że wielkość zasobów węgla na tym terenie może sięgać aż 1,6 miliarda ton węgla kamiennego.

Od ostatnich badań na tym obszarze minęły jednak dziesiątki lat. Nowoczesne metody rozpoznania geologicznego powinny sprecyzować ówczesne szacunki i być pomocne przy podejmowaniu decyzji o przyszłości złoża.

Obecny kształt Kopalni „Frensztat”

Sama kopalnia składa się z dwu szybów – szyb numer 4 osiąga głębokość 903 metrów, szyb numer 5 – 1088 metrów. Obydwa szyby są połączone na poziomie 1. piętra na głębokości 442 metrów.

Na terenie kopalni znajduje się szereg obiektów, które OKD wykorzystuje do zapewnienia trybu konserwacyjnego. Niektóre inne obiekty są wynajmowane firmom do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zdjęcia

Kopalnia OKD Frenštát- Ilustracja

01

02

03

+ Zdjęcia

04

05