Aktualna sytuacja

Spółka OKD jako zarządcapola górniczego „Trojanowice“ utrzymuje złoże w tzw. trybie konserwacyjnym.

Z ustawy górniczej wynika dla niej obowiązek zapewnienia, aby nie doszło do utraty wartości złoża. OKD wykonuje tu w szczególności pompowanie wody, wentylację i nieodzowne naprawy, na co wydaje rocznie aż 60 milionów koron.

Badanie

W celu podjęcia decyzji w sprawie przyszłości złoża Frensztat–Trojanowice potrzeba uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat warunków geologicznych, całkowitych zasobach i jakości węgla kamiennego i gazu. Dlatego OKD planuje wykonanie badań tego wyrobiska górniczego.

Zezwolenie na badania (zezwolenie na działalność górniczą w celu ukończenia rozpoznania złoża) wydaje obwodowy urząd górniczy. Zanim OKD złoży wniosek o zezwolenie na badania, pragnie stworzyć przesłanki, że ich realizacja nie będzie miała żadnego wpływu na mieszkańców i środowisko w okolicach Frensztatu.

Do uzyskania zezwolenia obwodowego urzędu górniczego należy uzyskać stanowisko Ministerstwa Środowiska Naturalnego RC lub Urzędu Wojewódzkiego Województwa Morawsko-Śląskiego w sprawie realizacji rozpoznania złoża Frensztat-Trojanowice. Przed przekazaniem dokumentacji EIA dokumentuącej wpływ projektu na środowisko naturalne, OKD musi zgodnie z ustawą uzyskać opinię Rezerwatu Krajobrazowego Beskidy oraz urzędnów gminnych zainteresowanych gmin.

Szczegóły

Projekt badań został zaplanowany na okres czterech lat. Na przygotowanie techniczne badań zakłada się jeden rok, wykonanie samego wyrobiska rozpoznawczego zajmie dwa i pół roku, a ocena uzyskanach danych minimalnie sześć miesięcy. Od strony technicznej będzie chodziło i budowę mniej więcej kilometrowej sztolni na głębokości 900 metrów na terenie, gdzie nie ma żadnej zabudowy.

Dięki możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii oraz wobec lokalizacji rozpoznawanego złoża badania nie będą miały wpływu na okolicę złoża. Ludzie żyjący w pobliżu kopalni nie odczują żadnych wstrząsów ani ruchów gruntu. Także odwóz skały płonnej z odwiertów badawczych nie podniesie w sposób skokowy ruchu na miejscowych komunikacjach. Zakładana jest maksymalna frekwencja 5 samochodów ciężarowych z przyczepą w ciągu dnia.

Złoże Frensztat-Trojanowice to ostatnie znane zasoby węgla kamiennego jako surowca strategicznego na terytorium Republiki Czeskiej. Z tego powodu należy złoże chronić przed utratą wartości i nie robić nieodwracalnych kroków bez tego, żeby państwo wiedziało, jak duże te zasoby są.

 

Zdjęcia

Kopalnia OKD Frenštát- Ilustracja

01

02

03

+ Zdjęcia

04

05