Historia

Historia Kopalni „Frensztat“

 • 1945 – badania w południowej części OKD
 • 1958 – pierwszy otwór spotykanych formacji Karviná
 • 1976 – decyzji rządu o budowie kopalni
 • 1981 – budowy kopalni Frenstat
 • 1982 – Nr pit Inlet 4, rozpoczęcie prac wydobywczych w Frenštát
 • 1983 – Inlet pit nr 5
 • 1984 – rozpoczęto kopanie dziur 4 o średnicy 8,5 m
 • 1985 – zaczął kopać doły nr 5
 • 1989 – powstanie roszczenia górniczego przez byłego FMPE
 • 1990 – po raz pierwszy na dnie szybu 5 na głębokości 1088 m
 • 1991 – odbył ponad 60 studni w obszarze górniczym, na 1 km2, co stanowi jeden otwór, koniec budowy, rozpoczęcie podejmowania decyzji w sprawie przyszłości kopalni
 • 1994 – zakończenie wału 4 o łącznej głębokości 903 m
 • 1995 – początek operacji konserwowego, która nadal jest
 • 2010 – OKD rok spędzony 60000000 na działanie zachowania, która zapewnia około 40 pracowników

Badania

Odwierty badawcze prowadzone z powierzchni, szczególnie pod koniec lat 60. i na początku lat 70. ubiegłego wieku, ujawniły występowanie w regionie frensztackim karwińskich warstw węglonośnych. Na podstawie wyników zdecydowano w 1976 roku o kontynuowaniu badań przy pomocy głębienia szybów.

Budowa kopalni

Kopalnię „Frensztat“ projektowano pierwotnie jako tzw. kopalnię wielozakładową. Miała mieć w sumie sześć zakładów – Zachód, Północ, Wschód, Trojanowice i Kunczyce. Nazwę „Frensztat“ otrzymała według pierwotnej nazwy miejscowego złoża węglowego z badań geologicznych.

W połowie 1982 roku rozpoczęto głębienie szybu nr 4 projektowanego zakładu „Frensztat – Zachód“, podczas prac doszło jednak do jego dewastacji. Dlatego wzmocniono obudowę.

W marcu 1983 r. rozpoczęto w tym samym rejonie głębienie szybu nr 5. Wykończono go bez problemów, osiągając głębokość 1088 metrów. Obydwa szyby zostały połączone sztolnią na poziomie -590 metrów. Pierwszy węgiel z szybu nr 5 wywieziono na powierzchnię 12 kwietnia 1988. Pochodził z głębokości 885 metrów, gdzie udostępniono pierwszy pokład węglowy nr 36 z karwińskich warstw o grubości 3,1 metra.

Na podstawie decyzji byłego FMPE z dnia 30 czerwca 1989 wyznaczono obszar górniczy złoża. Ówczesne prawodawstwo dawało zainteresowanym gminom tylko minimalne możliwości wpływania na działalność górniczą. Dziś jest inaczej. Zgodnie z obecnym prawodawstwem zainteresowe samorządy, urzędy i obywatele mogą wyrazić na temat zamiarów spółki węglowej swoją opinię.

Kopalnia „Frensztat“ nigdy nie rozpoczęła wydobycia.

Tryb konserwacyjny

Na przełomie lat 80. i 90. minionego wieku przemysł węglowy w regionie ostrawskim przeszedł okres wygaszania. Wiele nieopłacalnych kopalń zostało zamkniętych. Proces ten miał wpływ także na najmłodszą kopalnię w regionie. W 1991 roku wprawdzie prowadzono jeszcze prace przy odwiertach badawczych w okolicy Frensztatu, prace budowlane w samej kopalni zostały jednak wstrzymane.

W 1994 roku wykończono jeszcze szyb nr 4. Pod koniec tegoż roku roboty górnicze we Frensztacie zamarły jednak na dobre, kiedy to Obwodowy Urząd Górniczy w Ostrawie wydał decyzję, na podstawie której zarządził zakonserwowanie wyrobisk górniczych kopalni „Frensztat“ do 31. 12. 2003. Chodziło o wprowadzenie tzw. trybu konserwacyjnego, który polega przede wszystkim na pompowaniu wód dołowych, wentylacji oraz działalności kontrolnej i inspekcyjnej.

W 2003 roku ten sam urząd przedłużył t ryb konserwacyjny na czas nieokreślony.

Stan obecny

W kopalni trwa tryb konserwacyjny. Dziś pracuje tam 22 pracowników OKD oraz kolejnych 16 pracowników firmy zewnętrznej, którzy zapewniają wszelkie prace związane z utrzymanie i konserwacją wybudowanych wyrobisk górniczych. Do ich obowiązków należy w szczególności wentylacja, pompowanie wód dołowych i zabezpieczenie wyrobisk.

Zarządca i właściciel kopalni – spółka OKD – ma z ustawy o wykorzystaniu bogactwa mineralnego (ustawa nr 44/1988 Dz.U.) obowiązek zapewnić, żeby nie doszło do utraty wartości złoża węgla. Dlatego zamierza zbadać zasoby węgla i gazu w rejonie frensztackim.

Nieodzownym warunkiem uzyskania zezwolenia jest wydanie opinii na temat skutków prac badawczych na środowisko.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa morawsko-śląskiego w dalszym ciągu uwzględnia rezerwę terytorialną dla Kopalni „Frensztat“ oraz respektuje jej istniejące obiekty. Podobnie aktualna wersja „Państwowej koncepcji energetycznej“ zakłada bardziej szczegółowe zbadanie złoża. Badania powinny być podstawą do kwalifikowanej decyzji o przyszłości złoża.

 

Zdjęcia

Kopalnia OKD Frenštát- Ilustracja

01

02

03

+ Zdjęcia

04

05