Aktuální stav

Společnost OKD coby správce dobývacího prostoru Trojanovice udržuje toto ložisko v takzvaném konzervačním režimu.

Z horního zákona mu vyplývá povinnost zajistit, aby nedošlo k znehodnocení ložiska. OKD zde provádí zejména čerpání důlní vody, větrání a nezbytné opravy, za což ročně vynakládá až 60 milionů korun.

Plán na průzkum ložiska

Pro rozhodnutí o budoucnosti ložiska Frenštát–Trojanovice je třeba získat podrobnější informace o geologických podmínkách, celkových zásobách a kvalitě černého uhlí i plynu. Proto OKD plánuje provedení průzkumu tohoto důlního díla.

Povolení k průzkumu (povolení hornické činnosti k dokončení průzkumu ložiska) vydává obvodní báňský úřad. Než OKD podá žádost o povolení průzkumu, chce si potvrdit předpoklady, že ten nebude mít žádný vliv na obyvatele a životní prostředí v okolí Frenštátu.

K získání povolení obvodního báňského úřadu je třeba získat stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR nebo Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k záměru realizace průzkumu ložiska Frenštát-Trojanovice. Před podáním dokumentace EIA dokládající vliv projektu na životní prostředí OKD musí ze zákona získat vyjádření Chráněné krajinné oblasti Beskydy a obecních úřadů dotčených obcí.

Podrobnosti o plánovaném průzkumu

Projekt průzkumu je plánován na období čtyř let. Na technickou přípravu průzkumu je počítán jeden rok, samotná ražba zabere dva a půl roku a vyhodnocení zjištěných údajů minimálně šest měsíců. Po technické stránce půjde o ražbu asi kilometrové štoly přibližně v hloubce 900 metrů na území, kde není žádná zástavba.

Díky možnosti využití moderních technologií a vzhledem k umístění ložiska průzkum nebude mít vliv na okolí ložiska. Lidé žijící v blízkosti dolu nepocítí žádné otřesy ani poklesy. Ani odvoz hlušiny z průzkumných vrtů skokově nezvýší zátěž na místních komunikacích. Počítá se s frekvencí 5 nákladních automobilů s návěsem za den.

Ložisko Frenštát-Trojanovice představuje poslední známou větší zásobu černého uhlí jakožto strategické suroviny na území České republiky. Z tohoto důvodu je třeba ložisko chránit před znehodnocením a neučinit nevratné kroky, aniž by stát věděl, jak významné tyto zásoby jsou.


 

Fotografie

Důl OKD Frenštát - ilustrační obrázek

01

02

03

+ Fotografie

04

05