FAQ

Máte-li dotaz, na který jste zde nenašli odpověď, kontaktujte nás prosím.

K čemu slouží průzkum ložiska?

Průzkum slouží k doplnění a aktualizaci údajů o ložisku. V tuto chvíli máme jen údaje, které vychází z průzkumných vrtů provedených již před desítkami let.

Průzkum by přinesl podrobné výsledky týkající se geologické stavby, vlastnosti slojí, plynodajnosti atd., jež by posloužily k dalšímu rozhodování o budoucnosti ložiska.

V jaké hloubce bude průzkum probíhat? Jak bude dlouhá štola?

Průzkum bude probíhat v hloubce cca 900 metrů, důlní dílo by mělo být dlouhé přibližně kilometr.

Jaké budou dopady průzkumu na povrch, například na silnice nebo statiku domů?

Průzkum nebude mít žádné dopady na povrch, lidé žijící v okolí jej nijak nepocítí.

Co se bude dít s kamením či uhlím vytěženým v době průzkumu?

Takzvanou hlušinu budeme odvážet na odval Dolu Paskov po komunikaci Solárka II přes obce Kunčice, Čeladnou a Frýdek-Místek. Využívat se bude obchvat Frenštátu, takže odvoz nebude mít žádný vliv na dopravu ve městě.

Ve srovnání s běžnou dopravou nedojde ke skokovému zvýšení zátěže místních komunikací, neboť se předpokládá frekvence zhruba 5 nákladních automobilů s návěsem za den.

O jaká povolení přesně společnost OKD v posledních letech v souvislosti s dolem Frenštát požádala?

Šlo o Povolení hornické činnosti na ražbu průzkumného důlního díla ve sloji č. 36 z patra na kótě 442 m. Proces probíhal od roku 2001. Povolení nebylo vydáno z důvodu procesních pochybení a nutných doplnění.

Co bude se starými vrty, ze kterých vystupuje metan?

Tyto vrty byly realizovány před privatizací akciové společnosti OKD. Rozhodnutí obvodního báňského úřadu o tom, aby se o vrty starala společnost OKD, zrušil nadřízený orgán jako nesprávné. Vrty totiž nepatří OKD, ale státu a ten je povinen se o ně starat. Likvidaci vrtů prováděla jiná firma než OKD. Právním nástupcem této firmy je stát. Tudíž i případnou odpovědnost za nesprávně provedenou likvidaci vrtu nese stát. Společnost OKD s tím nemá nic společného.

Další postup je nyní na kompetentních orgánech státní správy. Podle našich informací specializovaná firma provádí průběžná měření a kontrolu míry uvolňování metanu, aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí pro obyvatele.

Proč chce OKD zjišťovat stav zásob uhlí a plynu pod Frenštátem?

Naše poznatky o kvalitě a množství uhlí pod Frenštátem vycházejí jen z dávno provedených průzkumných vrtů a geologických výpočtů. V tuto chvíli ale přesně nevíme, jaké jsou v místě geologické podmínky a zda je tyto zásoby vůbec možné vytěžit, případně jak. Podobné je to i s plynem.

Abychom mohli odpovědně jednat o další budoucnosti dolu, potřebujeme znát objektivní údaje. Nezbytnou podmínkou řádné péče o ložisko je jeho znalost. Je to tedy nejen naše právo, ale především potřeba vyplývající z plnění naší povinnosti co nejlépe se o ložisko starat, kterou nám ukládá horní zákon.

Takže OKD připouští, že by se ve Frenštátu mohlo těžit?

Aktuálně těžbu neplánujeme. O případné těžbě můžeme kvalifikovaně diskutovat až po přesnějším zjištění zásob uhlí i plynu, jejich struktury a geologických podmínek, tedy po vyhodnocení výsledků průzkumné ražby.

Do té doby jsme povinni udržovat ložisko v konzervovaném stavu a žádným uspěchaným rozhodnutím je nesmíme ohrozit. Jde o lokalitu, kde je poslední větší ložisko černého uhlí v ČR.

 

Fotografie

Důl OKD Frenštát - ilustrační obrázek

01

02

03

+ Fotografie

04

05